Znak towarowy - zagrożenia


Zagrożenia

Zakaz używania chronionego znaku towarowego
Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym jego używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego a nawet podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd lub korzystania z renomy znaku wcześniejszego.

Postępowanie karno-sądowe
Z roszczeniami wystąpić można również przeciw osobie, która tylko wprowadza do obrotu  oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku.

Odszkodowanie / zwrot uzyskanych korzyści majątkowych
Osoba której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz odszkodowania.

Odebranie domeny internetowej
Jeśli firma posiada ochronę prawną na znak towarowy, wówczas może również starać się o odzyskanie zarejestrowanej domeny internetowej


POWRÓT  witamy               o nas                  oferta                 poradnik ip                 partnerzy                 kontakt