Znak towarowy - pytania

1.   Co to jest znak towarowy?

Znakiem towarowym jest wszelkie oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia towarów/usług jednego przedsiębiorstwa od towarów/usług innego przedsiębiorstwa. Najczęściej spotyka się znaki towarowe jako: oznaczenia słowne, słowno-graficzne, lub przestrzenne.
Przykład: Kubuś (R), Winiary(R), TVN(R).

2.    Dlaczego warto chronić swoją markę?

Dzięki nabyciu prawa ochronnego na znak towarowy można zakazać konkurencji stosowania tego znaku na terenie danego kraju oraz nabyć wyłączne prawo do domeny internetowej, zwiększyć prestiż marki/produktu/firmy.

3.    Czy można chronić etykietę / opakowanie produktu?

Tak, można je chronić jako znak towarowy przestrzenny lub wzór przemysłowy.

4.   Czym są klasy w znaku towarowym?

Klasy w znaku towarowym to obszary, w których jest on chroniony. Łącznie jest  45 klas, z czego 34 przemysłowe i 11 usługowych. Przykładowo: klasa 16 to wszelkie materiały papierowe i wyroby z tektury, klasa 35 to usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne
Przykład: Orlen(R) posiada znak towarowy zarejestrowany w wielu klasach, między innymi 1, 4, 6, 7, 9, 11; Kubuś(R) posiada znak towarowy zarejestrowany w klasie 32.

5.    Czy mogą istnieć dwie marki o tej samej nazwie?

Tak, jeśli zostaną zarejestrowane w różnych klasach i nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd konsumenta, czyli zachowana jest zdolność odróżniająca znaku.

6.   Jak długo trwa postępowanie i ile to kosztuje?

Postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (UP RP) trwa ok. 1,5 roku. W tym czasie UP RP udziela lub odmawia udzielenia ochrony na znak towarowy.
Opłata za zgłoszenie wynosi 550 zł za zgłoszenie zawierające do 3 klas oraz 120 zł za każdą następną klasę. Opłata za udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 400 zł za każdą wskazaną we wniosku klasę.
Ochrona na znak towarowy trwa w nieskończoność, należy ją jednak przedłużać co 10 lat wnosząc opłatę do UP RP.


POWRÓT


  witamy               o nas                  oferta                 poradnik ip                 partnerzy                 kontakt