Patent - zagrożenia


Zagrożenia:

Konieczność wykupienia licencji
Jeżeli wykorzystywana jest np. do produkcji, technologia chroniona poprzez patent wówczas producent ma obowiązek wystąpić o licencję, w celu dalszego zarobkowego wykorzystywania tej technologii.

Oskarżenie o kradzież technologii
Korzystania z technologii chronionej poprzez patent bez zgody właściciela jest naruszeniem prawa.

Postępowanie karno-sądowe
Właściciel patentu może wnieść pozew przeciwko producentowi, który naruszył prawo wyłączne na wynalazek - patent.

Zakaz produkcji
W przypadku naruszenia w całości lub części patentu podczas procesu produkcji - sąd może zakazać produkcji naruszanego rozwiązania chronionego patentem.

Zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści majątkowych
Sąd może nakazać producentowi zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści majątkowych z tytułu naruszenia patentu.

Odszkodowanie
Sąd może również nakazać producentowi wypłatę wysokiego odszkodowania na rzecz właściciela patentu.


POWRÓT
  witamy               o nas                  oferta                 poradnik ip                 partnerzy                 kontakt