Patent - pytania i odpowiedzi

1.    Co to jest patent?

Patent to rozwiązanie techniczne, które jest nowe (nie zostało do tej pory opublikowane/ujawnione) oraz posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego wykorzystania.

2.    Co można patentować?

Patentować można: konstrukcje, formuły chemiczne, urządzenia, systemy, sposoby produkcji, części urządzenia, połączenia kilku kategorii (np. sposób otrzymywania biopaliw i instalacja do otrzymywania biopaliw), mieszaniny, kosmetyki.
Przykład: "Urządzenie do masarzu ultradźwiękowego"; "Sposób pomiaru gęstości energii odkształcenia do oceny wytrzymałości zmęczeniowej materiału"; "Sposób otrzymywania 5-nitrogwajakolu"; "Urządzenie do pobierania z przenośnika próbek materiałów szybkich"; "Hybrydowy sensor wodoru z akustyczną falą pomiaru"; "Układ sterowania bezszczotkowego silnika prądu stałego".

3.    Czego nie można patentować?

Patentować nie można: teorii naukowych, metod matematycznych, wytworów o charakterze jedynie estetycznym, planów/zasad/metod działalności umysłowej i  gospodarczej, oprogramowania do maszyn jeśli nie są integralną częścią systemu (można patentować automatykę czyli program komputerowy w połączeniu z urządzeniem, ale musi on być niezbędny do obsługi i działania urządzenia jako całości).

4.    Czy patenty udzielane są na zastosowanie urządzenia?

Nie, ponieważ każde (nawet nietypowe zastosowanie) jest automatycznie chronione z tytułu ochrony tego urządzenia w UP RP.

5.    Kiedy ustaje ochrona patentowa?

Ochrona prawna ustaje automatycznie po upływie 20 lat od daty zgłoszenia lub w przypadku nieuszczenia corocznej opłaty do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (UP RP).

6.    Czy patent krajowy chroniony jest na terenie całej Unii Europejskiej?

Nie, obowiązuje terytorialna ochrona krajowa - zgłoszenie w UP RP chroni wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7.    Jak długo trwa postępowanie i ile to kosztuje?

Należy przygotować zgłoszenie patentowe składające się z opisu, zastrzeżeń, skrótu (ewentualnie rysunku) i podania oraz wysłać do UP RP. Ochrona przysługuje zgłaszającemu już od momentu wpłynięcia dokumentów do UP RP oraz nadania numeru zgłoszenia.
Po 18 miesiącach następuje publikacja w Biuletynie Urzędu Patentowego. Finalne rozpatrzenie zgłoszenia patentowego przez eksperta następuje po około 3-4 latach od daty zgłoszenia.
Koszta: zgłoszenie patentowe - 550 zł; opłata za ochronę i publikację  (uiszcza się ją w momencie otrzymania decyzji o udzieleniu patentu i jest ona uzależniona od roku udzielenia - przykładowo patent udzielony po 3 latach - 570 zł, po 4 latach 1120zł; opłata za każdy rok naliczana jest opłata wg cennika).

8.    Co to jest tzw. "pierwszeństwo"?

W ciągu roku od daty zgłoszenia w UP RP zgłaszający ma prawo do przetłumaczenia i przesłania zgłoszenia w niezmienionej formie do innego krajowego urzędu patentowego (np. niemieckiego, amerykańskiego, japońskiego) lub skorzystanie z wyższej procedury patentowej - patent europejski, patent międzynarodowy (PCT), z zachowaniem pierwotnej daty zgłoszenia krajowego.


9.     Czy można patentować programy komputerowe?

W UP RP można patentować programy tylko wówczas, jeśli stanowią integralną część urządzeń (automatyki) i są niezbędne do ich sterowania/ działania.
W USA z kolei jest to powszechna praktyka (Microsoft, Apple).
W Europie ochrona na "czyste" oprogramowanie jest możliwa poprzez patent europejski - wówczas ochrona prawna obowiązuje również na terenie Polski.

10.    Czy dwóch twórców może uzyskać patent na ten sam wynalazek?

Raczej nie, aczkolwiek w pewnych sytuacjach jest to możliwe. Można uzyskać patent np. kiedy dwaj twórcy opracowali niezależnie dwa znacząco różniące się budową urządzenia o tej samej funkcjonalności/ zastosowaniu.

11.    Co się stanie, kiedy dwie osoby wymyślą takie samo urządzenie i obie jednocześnie wyślą zgłoszenie patentowe?

Patent przysługuję osobie, która prześle zgłoszenie do Urzędu Patentowego jako pierwsza - nawet jeśli odległość czasowa będzie minimalna. Nie jest to zależne od czasu, w którym wynalazek powstał, a decyduje data wpłynięcia dokumentacji do Urzędu.

12.    Przedsiębiorca opracował technologię, ale jej nie opatentował, z kolei opatentował ją ktoś inny. Co się wówczas może stać?

Właściciel patentu ma prawo zakazać produkcji przedsiębiorcy oraz domagać się drogą sądową zarówno odszkodowania jak i zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści majątkowych przez przedsiębiorcę.

13.    Czy możliwe jest uzyskanie patentu na wynalazek, który został publicznie zaprezentowany np. na konferencji naukowej?

Ujawnienie wynalazku zarówno w mediach, prasie, jak i na konferencjach naukowych uniemożliwia twórcy otrzymanie patentu, jeśli przed ujawnieniem nie wpłynął wniosek do urzędu patentowego.

14.    Czy możliwe jest udowodnienie, że zgłaszający opisał technologię, która nie należała do niego (został ukradziona)?

Tak, jest to możliwe, ale są to długotrwałe i kosztowne procesy sądowe. Mogą ciągnąc się latami, a wina nie zawsze jest możliwa do udowodnienia, dlatego należy chronić swoje rozwiązania i nie ujawniać ich nikomu do czasu zgłoszenia w urzędzie patentowym.POWRÓT
  witamy               o nas                  oferta                 poradnik ip                 partnerzy                 kontakt