Audyt i monitoring IP

Audyt pozwala na zdiagnozowanie posiadanych przez firmę własności intelektualnych (patentów, znaków towarowych), które już są chronione oraz w szczególności tych, które potencjalnie mogłyby być chronione i przynieść dodatkowe korzyści firmie ( zazwyczaj firma nie ma świadomości o ich występowaniu i możliwości prawnej ochrony).

Monitoring IP polega na cyklicznym nadzorze w celu identyfikowania potencjalnych własności intelektualnych w firmie. Nadzorze podlegają nowe publikacje przed publikacją , materiały i dokumenty wewnętrzne firmy, raporty, sprawozdania. Dzięki temu unika się często popełnionego błędu np. przedwczesnej publikacji/ ujawnienia, która zamyka możliwość uzyskania patentu i powoduje, że każdy może korzystać bezpłatnie, w dowolnym zakresie z ujawnionej przez nas wiedzy/ rozwiązania/ technologii.


POWRÓT
  witamy               o nas                  oferta                 poradnik ip                 partnerzy                 kontakt